Escola Vedruna Gràcia

ACTUALITAT

Preinscripció 2014-2015
Preinscripció 2014-2015-Sol·licitud
05/03/2014
Presentació de sol·licituds de l'11 al 21 de març de 2014-Infantil, Primària i E.S.O.

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o el resguard de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert. 

Les sol·licituds s’ordenen primerament pel criteri de prioritat específic , després pels criteris generals i en acabar pels criteris complement...

...
Preinscripció 2014-2015
17/02/2014
Previsió de dates

Presentació de sol·licituds:

  • De l'11 al 21 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO.
  • Del 13 al 23 de maig, per al batxillerat.

Consorci d'educació de Barcelona

...